SKANSEN we WDZYDZACH KISZEWSKICH

Chata rybaka

chałupa rybaka

Pochodzi z Wdzydz Tucholskich. Wybudowano ją w latach 20 – tych lub 30 – tych XIX wieku dla rodziny rybaka, którego obowiązkiem było doglądanie jeziora oraz organizowanie odłowu ryb. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, wykonana z drewna sosnowego o prostej dyzpozycji przestrzennej, w ramach której izba poprzedzona jest narożnਲ਼ sienią. Niskie drzwi, małe okna, a także niewielka wysokość ułatwiały ogrzewanie chałupy.

Narożna sięń

Narożna sie324;

w sieni gromadzono sprzęty używane dawniej do indywidualnego połowu i transportu ryb, a także inne, wykorzystywane w codziennych pracach domowych.

Chałupa gburska

Chałupa gburska

Wybudowano ją w 1852 roku z drewna sosnowego obrabianego toporami, w technice zrębowej. Wzorowana jest na formach klasycystycznych, gdzie frontowe drzwi dwuskrzydłowe poprzedzone są wnęką z kolumienkami wspierającymi oczep ściany.

Alkierz – izba

Alkierz – izba

Swoistą dekoracją wnętrza tego budynku jest strop z fazowanymi belkami i profilowanymi na krawędziach deskami stropowymi. W izbach strop jest przyciemniony bejcą, natomiast w pomieszczeniach tylnych jest on bielony.

Warsztat tkacki

Warsztat tkacki

Kiedyś materiały na odzież tkano na wsi, w domach na drewnianych krosnach.

Piec do wypieku chleba

Piec do wypieku chleba

Piece do chleba budowało się poza domem, w sporej odlrgłości od zabudowań, ze względu na niebezpieczeństwo pożaru.Poza wypiekiem chleba wykorzystywano je także do suszenia owoców, jarzyn i grzybów

Budynek gospodarczy

Budynek gospodarczy

Przykład budynku gospodarczego typowego dla małych zagród chłopskich. Pod wspólnym dachem znajduje się stodoła oraz chlew.

Wiatrak z jeżewnicy

Wiatrak z Jeżewnicy

Pod koniec XIX wieku zboże na mąkę i kasze coraz powszechniej zaczęto przetwarzać w młynach wodnych i wietrznych. Wiatrak z Jeżewnicy jest przykładem wiatraka " kozłowego", charakteryzującego się tym, że cały jego korpus podparty nieruchomą podstawą – "kozłem" – można obracać w kierunku wiatru. Wiatrak obsługiwała jedna osoba, zazwyczaj właściciel, korzystający niekiedy, z pomocy członków rodziny lub – wędrującego terminatora w zawodzie młynarskim. Zdolnośćć przemiałowa młyna, to około 1 tony zboża w ciągu doby.

Wiatrak z Brus – holender

Wiatrak z Brus – holender

Jest to wiatrak typu holenderskiego, wybudowany w 1876 roku na zlecenie gospodarza z Brus.Jest budowlą na planie ośmioboku, konstrukcji szkieletowej, odeskowaną w kształcie ostrosłupa ściętego. Obrotowy dach z silnikiem wiatrowym ustawiony jest pod wiatr. Wnętrze przedzielone jest stropami na trzy kondygnacje.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, stałym i silnym wietrze, mielono w wiatraku ok.1 tony zboża w ciągu doby.

Szkoła

Szkoła

Od drugiej połowy XIX wieku budynki szkół wznoszono na podstawie projektów architektonicznych, przewidujących połączenie pod wspólnym dachem izby szkolnej i mieszkania dla nauczyciela. W wielu wsiach sytuowano takie obiekty na terenie tzw.
" nawsia", będącego centralnym placem, wokół którego ulokowane były zagrody chłopskie, stanowiącego wspólną własność mieszkańców.

Kościół ze Swornegaci

Kościół ze Swornegaci

Wybudowany ok.1700 roku. Budowla jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium, węższym i niższym od nawy, zamkniętym wielobocznie w części wschodniej. Przy zachodniej ścianie nawy ustawiona jest dzwonnica. Dopełnienie bryły stanowią kruchta oraz zakrystia. Kościół wybudowano, z drewna sosnowego; nawę, prezbiterium i zakrystię w technice zrębowej, dzwonnica i zakrystia są konstrukcji szkieletowej, odeskowane. Dachy odrębne dla każdego członu budowli, podbite są dębowymi szkudłami, pomorską odmianą gontu. Obok kościoła stoi kopia krzyża z Wieprznicy, z datą 25 listopada 1766 roku.

W kościele

W kościele