W KASZUBSKIEJ ZAGRODZIE

W muzeum etnograficznym

Obiekty Muzeum

Z dawnym życiem ludności wiejskiej na Kaszubach uczniowie zapoznali się w trakcie wycieczki do  Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich.

Zwiedzając kolejne obiekty skansenu mieli okazję:

galeria

Wrażenia z wycieczki do Muzeum Etnograficznego uczniowie przedstawili w pracach plastycznych, w których wykorzystali: kolorowy papier, ścinki drewna, słomę, patyczki, farby plakatowe.

W wiejskim gospodarstwie

owca

Kolejnym etapem omawianego tematu była wycieczka do pobliskiego gospodarstwa rolnego, w którym uczniowie bezpośrednio mieli możliwość obserwowania niektórych zwierząt hodowanych przez człowieka: ich wyglądu, sposobu poruszania się,  słuchania wydawanych przez nie  głosów, z rodzajami pokarmów, które spożywają. Zapoznali się także z nazwami budynków, w których zwierzęta przebywały.

Utrwalanie wiadomości na temat wyglądu zwierząt następowało, między innymi, w trakcie wypełniania obrazów konturowych przy wykorzystaniu , samodzielnie wybranych, środków plastycznych oraz składania obrazków z części.

Czynności te miały na celu :

Do składania obrazków z części wykorzystałam ilustracje
z " Kart Pracy ".....Własne pomoce dydaktyczne

Niezwykle przydatnymi pomocami z zakresu omawianej tematyki, doskonale utrwalającymi wiadomości na temat zwierząt hodowlanych, a także kształtującymi podstawowe pojęcia ogólne i matematyczne, okazały się karty dydaktyczne, które opracowłam i wykonałam z myślą o swoich wychowankach.

W trakcie wspólnej zabawy uczniowie:

Tablice matematyczne

Uzupełnieniem przedstawionych pomocy dydaktycznych są także:PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet