KARTY LOGICZNE – PREZENTACJA

Karty dydaktyczne  Zwierzęta hodowlane tworzą karty wykonane ze sklejki, o wymiarach: 90mm x 60mm x 5mm.

Każda z kart przedstawia rysunek określonego zwierzęcia hodowlanego. Na jej odwrocie znajduje się figura geometryczna na kolorowym tle.

Każdy rysunek ma 7 swoich odpowiedników, tyle ilu uczniów liczył oddział. Różnicę stanowi tylko kształt oraz kolor figury geometrycznej umieszczonej na jej odwrocie.

Kolor tła dobierałam kierując się “miejscem zamieszkania” poszczególnych grup zwierząt:kurnik, obora, chlew, stajnia, buda. Dobierając karty według koloru tła następuje więc utrwalanie nazw wymienionych miejsc, a także nazw kolorów.

W kurniku

drób kogut kaczka gęś

Karty z rysunkiem zwierząt, mieszkających w kurniku oznaczone są czerwonym kolorem tła. Są. to: kura, kogut, kaczka, gęś.

w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku
w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze

W oborze

koza krowa owca

Zwierzęta mieszkające w oborze oznaczone są kolorem zielonym. Są to: krowa, owca, koza.

W chlewie

świnia

Karty z mieszkańcy chlewa mają tło w kolorze niebieskim

w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie
w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni w stajni

W stajni

koń

Konie oznaczone są kolorem żółtym.

W budzie

pies

Psy, mieszkające w budzie mają biały kolor tła karty.

buda buda buda buda buda buda buda buda buda buda buda buda

WYGLĄD ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Przedstawiony układ kart powstaje na skutek dokładania kart do karty z określonym rysunkiem. W trakcie dokładania kolejnych kart uczniowie:

kura kogut
kura kura kura kogut kogut kogut
kaczka krowa
kaczka kaczka kaczka krowa krowa krowa
koza owca
koza koza koza owca owca owca
świnia pies
świnia świnia świnia pies pies pies
koń
koń koń koń

KSZTAŁTOWANIE OGÓLNYCH POJĘĆ

W kurniku – drób

kurnik

W oborze – bydło

obora
kogut kaczka kura koza owca krowa

W chlewie – trzoda

chlew

W stajni – konie

stajnia
świnia świnia świnia koń koń koń

W budzie – psy

buda
pies pies pies

PODSTAWOWE POJĘCIA MATEMATYCZNE

Kolor tła

kolor tła karty
kolor tła karty kolor tła karty kolor tła karty
  • wybieranie kart z określonym kolorem tła bez względu na kształt figury

Kształt figury

kształt figury
kształt figury kształt figury kształt figury
  • wybieranie kart z określoną figurą bez względu na jej kolor i kolor tła karty,

Kolor i kształt figury

kształt i kolor figury
kształt i kolor figury kształt i kolor figury kształt i kolor figury
  • wybieranie kart z określoną figurą w określonym kolorze, bez względu na kolor tła karty,

Tło karty i kształt figury

kolor tła oraz kształt figury
kolor tła oraz kształt figury kolor tła oraz kształt figury kolor tła oraz kształt figury
  • wybieranie kart z określoną figurą na określonym kolorze tła karty, bez względu na kolor figury,

Tło karty, kształt i kolor figury

kolor tła oraz kształt i kolor figury
kolor tła oraz kształt i kolor figury kolor tła oraz kształt i kolor figury kolor tła oraz kształt i kolor figury
  • wybieranie określonej figury w określonym kolorze na konkretnym kolorze tła karty.