CO DAJĄ NAM ZWIERZĘTA ?

Karty dydaktyczne  Produkty zwierząt hodowlanych tworzą karty wykonane ze sklejki, o wymiarach: 90mm x 60mm x 5mm.

Każda z kart przedstawia rysunek określonego produktu, otrzymywanego z hodowli zwierząt. Na jej odwrocie znajduje się figura geometryczna na kolorowym tle.

Każdy rysunek ma 7 swoich odpowiedników, tyle ilu uczniów liczył oddział. Różnicę stanowi tylko kształt oraz kolor figury geometrycznej umieszczonej na jej odwrocie.

Kolor tła dobierałam kierując się “miejscem zamieszkania” poszczególnych grup zwierząt:kurnik, obora, chlew, stajnia, buda. Dobierając karty według koloru tła następuje więc utrwalanie nazw wymienionych miejsc, a także nazw kolorów.

Co mamy z hodowli drobiu ?

jaja pieczeń z kurczaka pierze

Karty z rysunkiem produktów zwierząt, mieszkających w kurniku oznaczone są czerwonym kolorem tła. Są. to: jaja, pierze, pieczeń z drobiu.

w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku w kurniku
w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze w oborze

Co mamy z hodowli bydła ?

mleko pieczeń wełna

Produkty b zwierząt mieszkających w oborze oznaczone są kolorem zielonym. Są to: mleko, pieczeń wełna .

Co mamy z hodowli trzody chlewnej ?

pieczeń

Karty z produktami zwierząt mieszkających w chlewie mają tło w kolorze niebieskim

w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie w chlewie

SPOSOBY WYKORZYSTANIA KART

Jakie zwierzęta dają jajka ?

jaja kogut kaczka kura

Pieczeń drobiową jemy z ... ?

pieczony dró gę kaczka kura

Pierze na poduszki dają ...?

pierze gę gę gę

Które zwierzęta dają mleko ?

mleko owca koza krowa

Mięso mamy od ...?

pieczeń owca krowa prosiak

Wełnę daje ... ?

wełna owca owca owca