“KASZËBSKÔ PÒRCELANA”

Benedikt Karczewsczi

Na Kazsëbach je Lubiana
Gdze sã robi pòrcelanã
Tam są lëdze pracowiti
Twòrzą rzeczë artisticzné.

Wałki masy ceramicznej

masa ceramiczna

Kòżdi z drëchów pitô, gdze?
Òdpòwiadac trzeba, że...?
Z Gduńska do Kòscérznë jedz
A tam do Bëtowa skrąc.

Mechaniczne formowanie naczyń

mechaniczne formowanie naczyń

Tak zajedzesz do Lubianë
Do kaszëbsczi pòrcelanë
Co je w kraju baro znónô
A na swiece pòżądónô.

Taśmy z uformowanymi kubkami

taśmy z kubkami

Bënë znalézesz wiele statków
Bëlny wielgòscë ë sztôłtu
Topczi, tasczi, bëwôlczi
Snôdczé, glãbòczé talerze.

Dział odlewniczy

odlewnia naczyń

Na nich są namalowóné
Na kaszëbsczi rodné grunt
Mòdré kwiatë w zelonëch lëstach
Czôrnożôłti mòrza strąd.

Stojaki z naczyniami

uformowane naczynia

Taką sobie do dóm kùp,
Czej chcesz chëcz kaszëbską miec,
Czej chcesz, żebë twòje dzecë
Bùszné bëłë z Kaszub w swiece.

Malarnia – dekorowanie naczyń

ozdabianie naczyń