MOJE MIASTO, MOJA WIEŚ

Kolejny “ ośrodek pracy ” zawierał tematykę dotyczącą środowiska przyrodniczo – geograficznego miejsca zamieszkania uczniów. Zakres omawianych zagadnień miał na celu:

Krajobraz wokół nas

Kształtowanie pojęcia krajobraz następowało w trakcie organizowanych wycieczek, w czasie których uczniowie bezpośrednio obserwowali i omawiali charakterystyczne elementy środowiska przyrodniczego okolicy. Miejscami docelowymi wycieczek były: okolica szkoły, jezioro, las, ogródki działkowe,a także pobliskie stragany.

Miejsca docelowe wycieczek – zobacz

Wycieczki przyczyniały się do wzbogacania i uściślania nabytych wiadomości, kształtowania pojęć, rozwijania procesów poznawczych, np.spostrzegania, uwagi a także procesów myślowych, jak: porównywanie, analizowanie i uogólnianie. W trakcie tych zajęć uczniowie mogli bezpośrednio obserwować piękno i różnorodność otaczającej nas przyrody.

Po każdym zajęciu w plenerze następowało podsumowanie zaobserwowanych elementów i zjawisk. Na bazie bezpośrednich doświadczeń uczniów, przy wykorzystaniu odpowiednio dobranej literatury oraz pomocy dydaktycznych mogłam rozszerzać i utrwalać nabyte wcześniej, wiadomoóci i umiejętności. W trakcie tych zajęć uczniowie: zajęcia w klasie

Własne pomoce dydaktyczne

Zajęcia z zakresu środowiska przyrodniczego dawały możliwość kształtowania u ucznów wielu sprawności i umiejętności intelektualnych. Do realizacji tego zadania wykorzystałam, samodzielnie opracowany i wykonany, zestaw pomocy dydaktycznych Owoce, warzywa, dary lasu, który zawiera trzy odrębne części :

W trakcie zabawy kartami obrazkowo – cyfrowymi następowało u uczniów:

W ZPS “ Lubiana ” S.A

W krajobraz naszej okolicy niewątpliwie wpisuje się Zakład Porcelany Stołowej LUBIANA w Łubianie, do którego pojechaliśmy w celu prześledzenia kolejnych etapów wyrobu porcelany stołowej. Obserwując cykl produkcyjny uczniowie:

W ZPS.SA LUBIANA

Po powrocie z wycieczki postanowiliśmy samodzielnie udekorować kilka naczyń z porcelany oklejając je kalkomanią. Do zajęć tych wykorzystałam :

dekorowanie naczyń

Kaszuby na mapie Polski

Poznawanie środowiska przyrodniczo – geograficznego obejmowało takż'e umiejscowienie Kaszub, Kościerzyny oraz rodzinnych miejscowości uczniów na mapie Polski, a także zapoznanie z istotą herbu – symbolu określonych grup społecznych. Realizacja tego zadania miała na celu : poznawanie środowiska geograficznego
PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet