TRADYCJE REGIONALNE KASZUB

Motywy wzornictwa kaszubskiego

Wprowazdenie w tematykę, dotyczącą motywów i kolorystyki wzornictwa kaszubskiego polegało na:

oglࣕdanie serwet

Prace uczniów

Przedstawienie nabytych wiadomości następowało w trakcie wykonywania różnorodnych prac plastycznych. Uczniowie:

prace uczniów

Wymienione czynności miały na celu:

Zrealizowane cele wychowawcze, to:

Kaszubski strój ludowy

Uczniowie w strojach ludowych

Przy okazji omawiania wyglądu   stroju ludowego uczniowie poznali kaszubskie odpowiedniki nazw kolejnych części garderoby. Dowiedzieli się, co oznaczają między innymi słowa: szorc, czitel, westka,serdak, skorznie, szlips.

Powtarzając nazwy wybranych elementów stroju kaszubskiego realizowałam następujące cele rewalidacyjne:

Abecadło kaszubskie

Wiele radości sprawiła uczniom nauka  abecadła kaszubskiego  W formie wesołej zabawy uczniowie:

Nauka abecadła

Wigilia na Kaszubach

Ważnym wydarzeniem w życiu klasy była organizacja wigilii kaszubskiej , której przygotowanie wymagało:

krojenie suszonych owoców

Kaszubscy kolędnicy

Założenia opracowanego programu zakładały także zapoznanie uczniów z niektórymi obrzędami ludowymi  Kaszub.

W grudniu,wspólnie z uczniami młodszej klasy przygotowaliśmy scenkę o kaszubskich kolędnikach W atmosferze wesołej zabawy uczniowie:

kolędnicy

Żegnamy zimę

W marcu żegnaliśmy zimę i witaliśmy wiosnę. Wykonanie marzanny miało na celu:

Marzanna

Zachęceniu do szybkiego przyjścia wiosny miało służyć wykonanie jej wizerunku oraz nauka piosenki pt.“ Kolorowa wiosna ” Na zajęciach tych uczniowie poznali słowa i melodię piosenki o wiośnie, nazywali zmiany zachodzące w przyrodzie, związane z nadejściem kolejnej pory roku, utrwalali nazwy wiosennych miesięcy oraz stosowanie określeń: teraz, potem, a także:

Wiosna

Przygotowania do świąt wielkanocnych następowały w trakcie:

PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet PixExpose - Software to create and publish your own web gallery and photo albums on the Internet